Uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“ buvo įregistruota 1992 m. sausio mėn. 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės įmonių registre Jono Basanavičiaus 31a, Kybartai, Vilkaviškio savivaldybėje

Bendrovės pagrindinė veikla - Bendrojo naudojimo namų eksploatacija ir komunalinės paslaugos, fekalinės kanalizacijos tinklų priežiūra ir remontas, šalto vandens vidaus tinklų priežiūra ir remontas, elektros skydinių ir tinklų remontas,fekalijų išvežimas.

Miesto gerbūvio darbai: gatvių ir seniūnijos gyvenviečių  apšvietimo linijų priežiūra, kapinių, gatvių, šaligatvių, parkų priežiūra, lietaus kanalizacijų tinklų priežiūra, kiti darbai.