Direktoriaus pavaduotoja

Romutė Jablonskienė,

tel.: 8 342 30467 mob. tel.: 8 616 47795